حقوق و دستمزد به عنوان سرپرست زغال سنگ کارخانه فرآوری