مورد نیاز برای استخراج از معادن طلا آبرفتی در اندونزی نام