از کارخانه های فرآوری مواد معدنی جامد برای فروش استفاده می شود