وزن و ابعاد 1606 60 قفس استخراج گرد و غبار سنگ شکن