قیمت کارخانه ساخت و ساز مورد استفاده در آفریقای جنوبی