هزینه اجاره برای کارخانه استخراج مخروط در ایالات متحده