هزینه بهره برداری از سنگ معدن آهن هماتیت با گیاه جداکننده مغناطیسی