ببر کوهستانی از سنگ شکن مخروطی نوع کوتاه استفاده می کند