آب نبات ججنج گن های تلفن همراه در سنگ معدن بهره آهن