100 دستگاه سنگ شکن آهک 200 200 از هائیتی استفاده شده است