خرد کردن تلفن همراه برای فروش در اندونزیایی استفاده می شود