چه استفاده از کوره سیمان عمودی در مقابل کوره دوار است معدن