قطعه فروشی در نزدیکی کارخانه سیمان با ثبت زمین املاک و مستغلات