صرفه جویی در انرژی آسیاب توپ از ماشین آلات برانگیخته است